Loading...
NE ZAMAN
11 ARALIK 2021
10:00 - 16:00
NEREDE
ONLINE
Zoom

BİYOİNFORMATİK FORUMU – 2021’e DAVETLİSİNİZ

Bu yıl altıncısını 11 Aralık 2021’de, “Klinikte Transkriptom” başlığıyla dijital ortamda gerçekleştireceğimiz Biyoinformatik Forumu’na konuya ilgi duyan herkesi davet ediyoruz.

Yeni nesil dizileme teknolojisi ile, özellikle son on yılda, büyük ölçekli moleküler veri (genomik, transkriptomik, epigenomik vb.) üretiminin hızı artarak maliyeti düşmüştür. Bu doğrultuda, daha etkin ve kişiye özel tanı ve tedavi imkanlarıyla hassas tıp (precision medicine) uygulamaları klinikte daha ulaşılabilir hale gelmiştir. Hastaların DNA dizileme verisinden elde edilen bilgilerle moleküler tanıda çok ilerleme kaydedilmiş, klinikte genom uygulamaları artık tüm dünyada önemli bir yer edinmiştir. Bunun ötesinde, hastalıkları moleküler düzeyde çok daha iyi anlamamıza imkân veren, farklı omik verileri bir arada kullanan multi-omik yöntemleri klinikte rutin uygulamaya geçirmek için çalışmalar son yıllarda hassas tıp gündemine girmiştir.

Biz de PhiTech Bioinformatics olarak, “Genomics & More™️” markası altında, “More Omics into Clinics” mottosuyla, bu doğrultudaki multi-omik klinik uygulamaların veriden bilgi çıkarma aşamasında ihtiyaç duyduğu biyoinformatik çözümleri sunuyoruz. Genomun ötesine geçerek, öncelikle transkriptomun kliniğe taşınması doğrultusunda çalışıyoruz. Hastaların genomik verisi (WES/WGS) ile transkriptomik verisini (RNA-Seq) bir arada kullanarak, nadir genetik hastalıklarda yıllar alabilen tanı süreçlerini kısaltmak ve daha etkin hale getirmek amacıyla başlattığımız ArGe çalışmalarını bu yılki forumda sizlerle paylaşmak istiyoruz. Programda ayrıca, onkoloji alanındaki transkriptom uygulamalarını çok değerli bilim insanlarından dinleyeceğiz.

Biyoinformatik Forumu – 2021’de, “Klinikte Transkriptom” başlığı altında, “RNA-Seq ile DNA’ya ek hangi bilgileri elde edebiliyoruz?”, “Hastalıklarda tanı, tedavi ve izleme teknolojilerinde transkriptomun mevcut ve yakın gelecekteki yeri nedir?”, “Transkriptomun araştırma sonuçlarında net olarak görülen katma değerini kliniğe taşımada hangi noktadayız?” vb. soruları cevaplamaya çalışacağız. İlgi duyan herkesi bekliyoruz.

Saliha Durmuş & Tunahan Çakır

PhiTech Bioinformatics


PROGRAM


Açılış Konuşmaları

  10:00 - 10:30

Prof. Dr. Hasan Mandal
TÜBİTAK Başkanı

Dr. Saliha Durmuş

PhiTech Bioinformatics

Konuşma I: Klinikte Transkriptom

  10:30 - 11:15

Doç. Dr. Tunahan Çakır
PhiTech Bioinformatics & Gebze Teknik Üniversitesi

Söyleşi: Kanserde Transkriptom Uygulamaları

  11:15 - 12:30

Moderatör:
Doç. Dr. Tunahan ÇakırPhiTech Bioinformatics & Gebze Teknik Üniversitesi
Konuşmacı:
Prof. Dr. Devrim GözüaçıkKoç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Konuşma II: İmmün-Onkolojide Transkriptom ve Hastalık Seyri Tahmini

  12:30 - 13:15

Dr. Tolga Turan
AbbVie BioTherapeutics

Ara

  13:15 - 14:15

Panel – Nadir Hastalıklarda RNA-Seq Tabanlı Moleküler Tanı

  14:15 – 16:00

Moderatör:
Dr. Saliha DurmuşPhiTech Bioinformatics
Panelistler:
Prof. Dr. Volkan BaltacıMikrogen Genetik Tanı Merkezi & Yüksek İhtisas Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Okay ÇağlayanPhiTech Bioinformatics & Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Tunahan ÇakırPhiTech Bioinformatics & Gebze Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Emrah NikerelYeditepe Üniversitesi
Dr. Leyla ÖzerMikrogen Genetik Tanı Merkezi & Yüksek İhtisas Üniversitesi
Dr. Süleyman AktunaMikrogen Genetik Tanı Merkezi & Yüksek İhtisas Üniversitesi

  • TARİH

    11 Aralık 2021
  • LOKASYON

    ONLINE